Lions Club Vaxholm

Startsida
Loppmarknad i Kruthuset
Vad är Lions?
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Klubblokal
Bli medlem
Ge bidrag
Ansöka om bidrag
Stipendium
Kontakt
Medlemssida

 

Syften och Etik

Syften

- Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

- Att befrämja god samhällsanda.

- Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.

- Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

- Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion.

- Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla. 

Etik

- Fullgör ditt arbete med omsorg.

- Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.

- Försök alltid att göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.

- Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.

- Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.

- Gör vänskap till ett mål, inte ett medel.

- Fullgör lojalt dina samhällsplikter.

- Hjälp dem som behöver ditt stöd.

- Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.

- Bygg upp i stället för att riva ner. 

      


Hemsideansvarig: Ragnar Gemsjö ragnar.gemsjo@telia.com  Web-sidan senast uppdaterad 2015-09-17