Lions Club Vaxholm

Startsida
Loppmarknad i Kruthuset
Vad är Lions?
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Klubblokal
Bli medlem
Ge bidrag
Ansöka om bidrag
Stipendium
Kontakt
Medlemssida

 

 

Hit går pengarna!

Verksamhetsåret 2015-2016.

Ett stort TACK till alla bidragsgivare i Vaxholm!

Det är Era bidrag som gör det möjligt för oss i Lions Club Vaxholm att hjälpa till både lokalt, nationellt och internationellt. Ni har under det gångna verksamhetsåret stött våra aktiviteter som Julmarknad, Skärgårdsbåtens dag, Mintförsäljning och Loppmarknaden vid Kruthuset. Vi tackar även alla företagare som skänkt vinster och andra gåvor som starkt bidragit till vår hjälpverksamhet.

LOKALT

Enskilda personers hjälpbehov

15 808

Ungdomsstipendier

22 500

Väntjänsten i Vaxholm

10 000

Boendestöd

10 000

Vaxholms Reumatikerförening

5 000

Pensionärsfest

30 925

Stöd till enskild idrottsutövare

5 500

Innebandy för funktionsnedsatta

5 000

Matlagningskurs för flyktingar

6 600

111 333

NATIONELLT

Lions Cancerf.fond Uppsala

51 100

Bidrag rek. av  Lions Riksmöte

13 805

Lions 100 år - Jubileumsinsamling

9 000

Barndiabetesf (Astrid Lindgren)

8 000

81 905

INTERNATIONELLT

Casa Minunata (lärarlön)

45 000

Casa Minunata, övrigt

4 460

Tjernobyls barn Natascha

5 000

Stig Hedbergs hjälpverksamhet

10 000

Lärarlön, volontärer i Gambia

28 100

Övr stöd till Gambia

2 100

Fadderbarn i Thailand

5 800

Världens barn

34 605

Lions Club International Foundation

77 000

212 065

(hjälp till flyktingar i Syriens närhet)

TOTALT

405 303

 

      


Hemsideansvarig: Ragnar Gemsjö ragnar.gemsjo@telia.com  Web-sidan senast uppdaterad 2016-10-01